Novosti


ODRŽANA PREZENTACIJA “FINANCIRANJE PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA”

U Gradskoj vijećnici Novog Vinodolskog održano je informativno predavanje na temu “Financiranje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020” koje su organizirali  Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. i  Lokalna akcijska grupa (LAG) “Vinodol”.

hbor1

Pozdravni govor i uvodnu riječ dao je mr. Ivica Jerčinović, direktor Poduzetničkog centra “Vinodol” i predsjednik LAG-a “Vinodol”, a Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., s naglaskom na mjere 4, 6 i 7 prezentirala je voditeljica LAG-a „Vinodol“ Silvana Manestar.

hbor2

Nakon toga je Vesna Bartolović, voditeljica HBOR Područnog ureda za Primorje i Gorski kotar predstavila Program kreditiranja projekata koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima Zajedničke poljoprivredne i ribarstvene politike, odnosno sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog garancijskog poljoprivrednog fonda te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. U nastavku je Vesna  Bartolović prezentirala ostale kreditne programe HBOR-a kao i nove kreditne mjere za 2015. godine.

Na prezentaciji su predstavljeni novi programi kreditiranja, namijenjeni za financiranje troškova provedbe projekata kao pomoć prijaviteljima putem EU fondova. Cilj HBOR-a je olakšati i poticati asorpciju ESI fondova te posredno doprijenijeti održivom razvoju i uravnoteženom gospodarskom rastu, postati prepoznatljivi kao ključan i kvalitetan partner za EU sufininaciranje među korisnicima EU projekata te drugim relevantnim dionicima.

Vesna Bartolović je predstavila tri specijalizirana programa kreditiranja – program korisnika javnog sektora – sva ulaganja javnog sektora iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, program korisnika privatnog sektora – sva ulaganja privatnog sektora iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda i program EU korisnika Programa ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice.

 

hbor3

Predavanju je prisustvovalo dvadesetak osoba iz javnog, civilnog i privatnog sektora.

Svi zainteresirani za projekte i kredite putem HBOR-a mogu se obratiti za informacije Poduzetničkom centru Vinodol, LAG-u Vinodol ili izravno HBOR-u.

Skip to content