Novosti


ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU “RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE”

U Vijećnici u Bribiru održano je predavanje na temu “Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske”, čiji su sudionici bili s područja gradova Novog Vinodolskog i Crikvenice te s područja Vinodolske općine. Predavanje je organizirala Lokalna akcijska grupa (LAG) “Vinodol”, s ciljem LEADER pristupa, a predavač je bila Nives Poje iz Agencije za poljoprivredno zemljište (APZ).

lag3

Predavanje je otvorio mr. Ivica Jerčinović, direktor Poduzetničkog centra Vinodol i predsjednik LAG-a “Vinodol”.

Inače, predavanje je Agencija za poljoprivredno zemljište održala u sklopu informativne kampanje o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Cilj kampanje je informirati jedinice lokalne samouprave o novostima iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu, te poljoprivrednike (OPG) i ostale zainteresirane pravne i fizičke osobe kako se prijaviti na javni poziv za dodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup na 50 godina ili otkup zemljišta.

Dosadašnji komplicirani i dugoročni postupak skraćen je na 6 koraka, a sve u svrhu boljeg iskorištenja državnog zemljišta u poljoprivredne svrhe.

Primorsko – goranska županija ima neiskorištenih 23000 hektara poljoprivrednog zemljišta, a cilj je svima zajedno da se to zemljište stavi u upotrebu.

motiv10

Svatko tko je zainteresiran za zakup ili otkup zemljišta trebao bi se javiti u svoju jedinicu lokalne samouprave (općinu ili grad). Zainteresirani mogu više informacija dobiti na adresi: www.zemljiste.mps.hr.

Skip to content