Novosti


OGLAS – REFERENT/KOMUNALNI REDAR: II. izvješće povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno (rang lista)

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/20-30/1

Urbroj: 2107/02-07-20-5

Novi Vinodolski, dana 17. lipnja 2020. godine

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi dana 17. lipnja 2020. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Provedena je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent-komunalni redar, dana 17. lipnja 2020. godine  s početkom u 9,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranica Grada, 5 dana prije provjere  i to sljedeći kandidati:

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski
  2. MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka

Pismenoj provjeri znanja pristupili su:

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski
  2. MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka

Kandidat MARINKO SMOKROVIĆ nije ostvario najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja, te kao takav nije ostvario pravo pristupiti intervjuu.

U pismenoj provjeri znanja  kandidat FRANJO TOPOLOVEC ostvario je rezultat iznad 50%, te pristupio intervjuu. 

 Kandidati su ostvatili sljedeće bodove:

  • FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – pismena provjera 9,3 bodova i intervju 7,8 bodova
  • MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka – pismena provjera 2,6 bodova

Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – ukupno bodova: 17,1
  2. MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka – ukupno bodova 2,6,

i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje na donošenje Rješenja o prijmu i Rješenja o rasporedu.

POVJERENSTVO

Dijana Knez, predsjednik, v.r.

Tomislav Cvitković, član, v.r.

Domagoj Kalanj, član, v.r.

II. Izvješće povjerenstva – rang lista
Skip to content