Novosti


Početak rada reciklažnog dvorišta

Sutra s radom započinje “Reciklažno dvorište Novi Vinodolski” koje se nalazi unutar Poslovne zone Zapad.

Reciklažnim dvorištem upravlja Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o., a pravo na korištenje usluge odlaganja otpada ostvaruju svi korisnici Javne usluge prikupljanja otpada s područja Grada Novi Vinodolski uz napomenu da je za kategoriju kućanstvo, odlaganje otpada besplatno, dok korisnici koji nisu kućanstvo otpad mogu odložiti uz naplatu.

Osnovni uvjet za ostvarivanje prava na odlaganje otpada u reciklažnom dvorištu je podmirenje svih dospjelih obveza prema Komunalnom trgovačkom društvu Ivanj d.o.o., što će uz predočenje osobne iskaznice i potvrde o  plaćanju biti lako utvrditi u svega nekoliko trenutaka.

Detaljnije informacije o vrstama otpada, pravilima rada te cjeniku možete pročitati na službenim stranicama Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. www.ivanj.net/hr, dok je sva dodatna pitanja moguće uputiti na e-mail adresu: [email protected] ili putem telefona na broj: 051 772 226.

Isto tako na stranici Grada Novog Vinodolskog možete preuzeti Vodič o gospodarenju otpadom  koji na slikovit način prikazuje način korištenja reciklažnog dvorišta.

 

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta:                                                      Dnevni odmor

Utorkom i Četvrtkom od 8:00 do 15:00 sati                         11:00 do 11:30 sati
Srijedom i Petkom od 12:00 do 19:00 sati                             15:30 do 16:00 sati
Subotom od 8:00 do 13:00 sati                                                 11:00 do 11:30 sati

Ponedjeljkom, Nedjeljom i Blagdanom ne radi

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, a temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanog s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ukupna vrijednost projekta određena je na 771.444.24 eura, pri čemu su prihvatljivi troškovi u projektu određeni na 765.964,12 eura, za što je odobren iznos od 593.009,92 eura, odnosno 77,42% prihvatljivih troškova. Razliku sredstava osigurao je Grad Novi Vinodolski i to 50% iz vlastitih sredstava, 50% temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

 

 

Skip to content