Novosti


Popis stanovništva 2011

Popisni centar Novi Vinodolski će za uskršnje blagdane raditi:

23. travnja (subota) od 10,00 do 16,00 sati
24. travnja (nedjelja) – Uskrs – ne radi
25. travnja (ponedjeljak) – od 10,00 do 16,00 sati

Do zaključenja javne rasprave sudionici mogu izvršiti uvid u tekstualni dio plana, kao i u izložene kartografske priloge, te dati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi ili dostaviti pismene primjedbe na adresu Grada Novi Vinodolski, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se razmatrati niti uzimati u obzir. Također, zainteresirani mogu postaviti pitanja izrađivačima Planova na javnom izlaganju planova koje će se održati 16. prosinca 2005. godine i to za Poslovnu zonu Zapad u 13,00 sati i za Poslovnu zonu Kargač u 14,00 sati. Tekstualni dio plana: provedbene odredbe i uvodni dio plana dostupni su na ovoj web stranici, kao i kartografski prikaz namjene zemljišta u AutoCAD-u.

Skip to content