Novosti


POPIS STANOVNIŠTVA 2011. G. – KRITERIJI ZA IZBOR POPISIVAČA I KONTROLORA

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane za rad na Popisu stanovništva na području grada Novog Vinodolskog o kriterijima za izbor popisivača i kontrolora. Novosti vezane za Popis stanovništva na crikveničkom području bit će redovito objavljivane na web stranici Grada Novog Vinodolskog, a  detaljnije informacije o Popisu naći ćete na web stranici Državnog zavoda za statistiku: www.dzs.hr

Odlukom je predviđeno šest zona gradnje na području Grada i to po dvije zone unutar priobalnog dijela, zaobalju i za izdvojene poslovne zone. Koeficijenti namjene različiti su prema djelatnostima, ali naglasak je stavljen na hotele s višom kategorizacijom i proizvodne djelatnosti. Visina komunalnog doprinosa smanjena je i za gradnju javnih i infrastrukturnih objekata. Građanima se tako smanjuje komunalni doprinos za gradnju obiteljskih kuća za 50 posto, hrvatskim braniteljima za 80 posto, a invalidi Domovinskog rata, članovi obitelji umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja oslobođeni su plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju obiteljske kuće. Takvo smanjenje komunalnog doprinosa pridonijet će većem interesu poduzetnika i obrtnika za investiranjem u dvije poslovne zone – Zapad u Novom Vinodolskom i Kargač u Donjem Zagonu.

Skip to content