Novosti


POZIV ZA BESPLATNU EDUKACIJU ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA ZA PODUZETNIKE

poduzetnickicentarvinodol

      minpo-logo

U okviru Poduzetničkog impulsa Ministarstva poduzetništva i obrta,  Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o.  dobio  je potporu za provedbu  edukacije  o pripremi i provedbi EU projekata. Edukacija je  namijenjena  poduzetnicima/cama, a bit će organizirana  tijekom mjeseca  svibnja i početka lipnja  ove godine s početkom u 11.00 sati  u Gradskoj vijećnici Grada  Novi Vinodolski kako slijedi:

 

  •       08.05.-09.05.2014.
  •       15.05.-16.05.2014.
  •       22.05- 23.05.2014.
  •       29.05.-30.05.2014.
  •       05.06.-06.06.2014.

Ovisno o interesu i potrebama  poduzetnika moguća je promjena satnice.

 

Na edukaciji će biti obrađene teme Kako osmisliti i provesti projekt te dobivati sredstva iz EU fondova te Kako provoditi EU projekt.  Poduzetnici će unaprijediti vještine u područjima:

 

 • Razumijevanja mogućnosti koje im pružaju EU fondovi
 • Prioritetnih područja ulaganja EU fondova
 • Razumijevanja institucionalnog sustava i nadležnosti za provedbu EU natječaja
 • Razumijevanje procedure EU pomoći
 • Razumijevanje osnovnih elemenata projektnog ciklusa
   • Priprema projekta za EU natječaj
   • Dokumentacija za prijavu EU projekta
   • Provedba EU projekata
 • Stjecanja znanja potrebnih za izradu poslovnog plana      
 • Stjecanje znanja o postupku javne nabave

 

Polaznici će imati priliku raditi na konkretnim primjerima projekata, čuti uspješne priče iz prakse, učiti o najčešćim propustima u prijavi i provedbi EU projekata te uspostaviti suradnju s drugim poduzetnicima.

 

Svaki polaznik edukacije dobit će mapu radnih materijala ,CD sa svim prezentacijama,  kao i Uvjerenje o završenoj edukaciji !

 

Edukaciju će voditi konzultantska tvrtka u području korištenja fondova Europske unije „Plavi partner“ iz Zagreba.

 

Prijave za edukaciju možete slati na mail: [email protected] 

fax: 051/791-047, zaključno sa 07.05.2014. godine.

 

                                                                                              Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o.

Direktor: mr.sc. Ivica Jerčinović

 

Poziv za edukaciju

                                                          

Skip to content