Novosti


Poziv za upis djece u program predškole (Mala škola)

DJEČJI VRTIĆ “FIJOLICA”
NOVI VINODOLSKI

Na temelju članka 7. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Dječji vrtić FIJOLICA

objavljuje

POZIV

za upis djece u Program predškole (Mala škola)

Program predškole obvezatan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, dakle i za djecu koja ne pohađaju vrtić.

Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića, dakle za djecu koja već pohađaju vrtić nije potrebno predavati posebnu prijavu za upis u program predškole (Mala škola).

Program predškole je besplatan.

Prijave za upis u program predškole (Mala škola) primat će se od 09.10.2017. do 23.10.2017. g., svakim radnim danom od 08,00-14,00 sati u tajništvu Vrtića.

I. DOKUMENTACIJA ZA UPIS

Za upis je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

☻ prijavu za upis (podignuti u tajništvu Vrtića);
☻ presliku djetetovog rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta);
☻ dokaz da dijete ima prebivalište na području Grada Novi Vinodolski (preslika osobne iskaznice djeteta ili osobne iskaznice oba roditelja ako roditelji imaju isto mjesto prebivališta, odnosno potvrda o prebivalištu djeteta ne starija od 3 mjeseca ili preslika osobne iskaznice djeteta ako roditelji imaju različito mjesto prebivališta);
☻ za dijete zaposlenih roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja ili potvrda HZMO-a o zaposlenju roditelja, ne starija od tri mjeseca.

U Novom Vinodolskom, dana 04.10.2017. godine.

Skip to content