Novosti


Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2022./2023. godinu

Dječji vrtić “Fijolica” Novi Vinodolski objavio je Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2022./2023. godinu i to za sljedeće programe:

cjelodnevni 10-satni program vrtića

poludnevni 5,5-satni program vrtića

cjelodnevni 10-satni program jaslica

poludnevni 5,5-satni program jaslica.

Prijave se zaprimaju od 12.5.2022. do 20.5.2022. godine, putem web aplikacije e-Upisi. Aplikaciji se pristupa preko sljedećeg linka:

https://e-upisi.hr/

Usluzi se može pristupiti nakon prijave putem sustava NIAS. Nakon klika na „Prijava“ prikazuje se spisak prihvaćenih vjerodajnica za prijavu u sustav. Nakon uspješne prijave, potrebno je kliknuti na „Upisi u dječje vrtiće.“

Roditelji se posebno pozivaju da prouče korisničke upute, a za prijavu putem web aplikacije potrebno je imati pristup sustavu e-Građani, na koji se mogu prijaviti korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica. Lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na sljedećem linku:

https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792

Također, potrebno je provjeriti i  podatke koji su od značaja za upis (da u sustavu e-Građani vide djecu, da im je prijavljena ispravna adresa i slično).

Više informacija o pozivu možete pročitati na sljedećoj poveznici ili upitom putem elektroničke pošte: [email protected]

Skip to content