Novosti


Predstavljeno “Njazlo” Đurđe Grujičić

Svojom najnovijom zbirkom pjesama »Njazlo« na kastavskoj čakavici predstavila se u novljanskoj Narodnoj čitaonici i knjižnici odgajateljica kastavskog Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor«  Đurđa Grujičić.  Predstavio ju je mr. Branko Kukurin,  prema čijim riječima je ova zbirka pjesama u formalnom smislu autobiografska, kad autorica opisuje svoj prvi susret, kao odgajateljica, s djecom koja u tom trenutku prvi put susreću njenu štokavštinu. U programu predstavljanja knjige nastupili su Mladi čakavci OŠ M. Brozovića iz Kastva i kastavskog vrtića Vladimira Nazora.

Grad u okviru samoupravnog djelokruga: raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Grada, promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti, vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i sporta, osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša, obavlja poslove u svezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Grada, osigurava uvjete za održiv razvitak komunalnih djelatnosti, vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima, organizira obavljanje poslova razreza i naplate prihoda koji pripadaju Gradu, potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi, potiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa, osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu, donosi proračun Grada, obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda, a obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj svezi s interesima zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.

Skip to content