Novosti


Prijedlozi za dodjelu priznanja za 2010. godinu.

Obavještavaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja Grada Novi Vinodolski da se do 25. studenog 2010. godine podnose prijedlozi za dodjelu priznanja za 2010. godinu.

Izdavanje uporabne dozvole

Nadležno tijelo izdat će uporabnu dozvolu za izgrađenu građevinu u roku od trideset dana od obavljenog tehničkoga pregleda ako je povjerenstvo koje je obavilo tehnički pregled te građevine dalo mišljenje da se ista može koristiti. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole odbit će se rješe­njem ako je građevina izgrađena bez građevinske dozvole, ako su tijekom građenja učinjene izmjene i dopune na građevini za koje nije ishođena izmjena ili dopuna građevinske dozvole, ako se u roku od devedeset dana od dana završetka tehničkog pregleda ne otklone nedostaci koji utječu na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu prema ovom Zakonu, ako je donesen zaključak kojim se dopušta obnova postupka izdavanja građevinske dozvole, ako je u tijeku postupak poništenja građevinske dozvole po pravu nadzora, te ako je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanje građevine.

Uporabna dozvola može se na zahtjev investitora izdati prije dovršetka građenja cijele građevine i za dio građevine ako je to potrebno radi nastavka i dovršenja građenja (korištenje mosta za pristup gradilištu, trafostanice i dalekovoda za opskrbu energijom i dr.);, ili ako se određeni dio građevine može početi koristiti prije dovršenja cijele građevine. Ta mogućnost mora biti predviđena glavnim projektom.

Skip to content