Novosti


Primorsko – goranska županija odobrila Gradu Novom Vinodolskom 30.000,00 kuna za „Polaganje cijevi za širokopojasnu infratrukturu“

Grad Novi Vinodolski aplicirao je na Javni poziv Primorsko – goranske županije projekt „Polaganje cijevi za širokopojasnu infrastrukturu“ te su mu odobrena sredstva u iznosu od 30.000,00 kn. 

 

Širokopojasne usluge zahtijevaju odgovarajuće prijenosne kapacitete koje je moguće ostvariti uz pomoć svjetlovodne pristupne infrastrukture i odgovarajućih bežičnih tehnologija nove generacije. Razvoj širokopojasnih usluga od iznimnog je značaja za gospodarski razvoj grada te je od ključne važnosti za odgovarajuće stvaranje društva znanja.  

TOUR OF CROATIA 2016 3

Realizacija ovog projekta omogućit će provedbu projekta „E-županija“ koji ima za cilj omogućiti svim građanima, gospodarstvu, turizmu i ustanovama PGŽ širokopojasni pristup internetu i preko njega široki izbor usluga informacijskog društva. Ciljevi razvoja širokopojasnog pristupa na području PGŽ proizlaze iz Strategije koja se temelji na Digitalnom planu za Europu. Ona donosi konkretne mjere i ciljeve te preporučene rokove za ispunjavanje ciljeva razvoja širokopojasnog pristupa na razini Europske unije, kako bi se ostvarile najveće pogodnosti od takvog razvoja za gospodarstvo i stanovništvo Europske unije. 

 

Osnovni cilj projekta e-Županija je pomoći  Jedinicama lokalne samouprave (JLS) kako bi europska  sredstva  što bolje i efikasnije iskoristila za izgradnju otvorene širokopojasne pristupne mreže nove generacije. Najbitnije u cijelom projektu za jedinicu lokalne samouprave je da izgradnjom otvorene širokopojasne pristupne elektroničke komunikacijske mreže ista postaje vlasništvo jedinice lokalne samouprave. 

 

Projekt obuhvaća polaganje cijevi u dužini od 3,2 km čime bi bilo obuhvaćeno 400 objekata u ulicama Mikulja, Pod sv. Mikulj i Prisika. 

 

Cilj projekta je razvoj telekomunikacijske mreže širokog pojasa koja treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti grada i gospodarstva Novog Vinodolskog. 

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 60.000,00 kn. 

Skip to content