Novosti


Proslava DANA SV. FILIPA I JAKOVA, zaštitnika Novog Vinodolskog

Dan Sv. Filipa i Jakova, zaštitnika Novog Vinodolskog obilježit će se višednevnim kulturno umjetničkim i društvenim i događanjima:

26.04.2008.         18,30 – Smotra folklora “More-Ravnica” – Trg Ivana Mažuranića – u slučaju lošeg vremena u Domu kulture

29.04.2008.         11,00 – 1. Gastro revija kuhara Novog Vinodolskog – restaurant Lukas

01.05.2008.         09,00 – Blagdan sv. Filipa i Jakova – procesija

01.05.2008.         10,00 – misa po0vodom sv. Filipa i Jakova zaštitnika Novog Vinodolskog

01.05.2008.         10,00 – “Filipijada” – tradicionalni susret u streljaštvu zračnom puškom kadeta i kadetkinja Primorsko – goranske županije – O.Š. Ivana Mažuranića

02.05.2008.         20,30 – Kazališna predstava : “Noćna patrola 2” – Dom kulture

02.05.2008.                     Harley – Davidson and Open bike susret – Luka

03.05.2008.         10,00 – Harley – Davidson and Open bike susret – Luka

03.05.2008.         20,00 – Koncert Divlje jagode i Pakleni šund

   

1. Za ovjere očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za člana predstavničkih tijela ( obrazac OLS-3); Izborno povjerenstvo uredovati će u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski na adresi Trg Vinodolskog zakona 1 kako slijedi:

-13.04., 14. 04., 15.o4,18.04., 19.04., 20.04.2005.godine u vremenu od 09,00 sati do 20,00 sati,

-16.04. ( subota); i 17. 04. ( nedjelja); 2005.godine od 08,00 do 14,00 sati,

-21.04.2005.godine od 09,00 sati do 24,00 sata do kada je i krajnji rok za predaju prijedloga Lista kandidata ( obrazac OLS-1 i OLS-2 a nezavisne liste); sa priloženim ovjerenim očitovanjima o prihvaćanju kandidature.

2. Ovjere očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature obavljat će se isključivo uz predočenje osobne iskaznice.

3. Kandidati na Listama mogu biti isključivo građani sa prijavljenim prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski.

4. Kada birači predlažu nezavisnu listu kandidata dužni su prikupiti 150 potpisa na propisanim obrascima. Predloženu nezavisnu listu mogu podržati samo birači sa prijavljenim prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski.

Skip to content