Novosti


Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski – pročišćeni tekst

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14), Komisija za statut i poslovnik Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj dana 07.07. 2017.utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski.

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski obuhvaća Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.55/06), Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.23/10), Ispravan Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.36/10), Odluku o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.19/13), Odluku o donošenju III.Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.13/14) i Odluku o donošenju IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.41/15)u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

KLASA:350-02/17-20/6

URBROJ:2107/02-01-17-1

Novi Vinodolski,07.07.2017.

                                                                                     PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA STATUT I POSLOVNIK

                                                                                                                                         Velibor Topolovec

ODLUKA  O  DONOŠENJU  PROSTORNOG  PLANA  UREĐENJA GRADA  NOVI  VINODOLSKI

(PROČIŠĆENI  TEKST)

Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski – pročišćeni tekst 
Skip to content