Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga Odluke o gradskim porezima Grada Novog Vinodolskog

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o gradskim porezima Grada Novog Vinodolskog.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 13. prosinca 2020. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prednje navedene Nacrte prijedloga akata, putem OBRASCA, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

Nacrt prijedloga akta

Nacrt prijedloga Odluke o gradskim porezima Grada Novog Vinodolskog
Obrazloženje uz prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Novog Vinodolskog

Obrasci

Obrazac – sudjelovanje
Obrazac – izvješće

Izvješće

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Skip to content