Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. lipnja 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora, putem Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

NACRT PRIJEDLOGA OPĆEG AKTA:

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora

Obrazloženje

Izvješće o provedenom postupku savjetovanja

OBRASCI:

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju

 

Skip to content