Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrti prijedloga Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Novi Vinodolski

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o:

  1. Nacrt prijedloga Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Novi Vinodolski
  2. Nacrt prijedloga Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Novi Vinodolski

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. svibnja 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prethodno navedene nacrte prijedloga, putem:

1.) Obrazac za sudjelovanje – Nacrt prijedloga Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Novi Vinodolski ,

2.) Obrazac za sudjelovanje – Nacrt prijedloga Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,

a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

NACRTI PRIJEDLOGA OPĆIH AKATA:

Nacrt prijedloga Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Novi Vinodolski

Nacrt prijedloga Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Novi Vinodolski

Obrazloženje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU – Procjena Ugroženosti od požara i tehnoloških nesreća za Grad Novi Vinodolski

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU – Plan zaštite od požara i tehnoloških nesreća

 

OBRASCI:

Obrazac za sudjelovanje – Nacrt prijedloga Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Novi Vinodolski

Obrazac za sudjelovanje – Nacrt prijedloga Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju

Skip to content