Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrti prijedloga Programa građenja i Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o:

  • Nacrtu prijedloga Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, i
  • Nacrtu prijedloga Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14. studenog 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, putem OBRAZAC-sudjelovanje-u-savjetovanju-PROGRAM-GRAĐENJA, te na Nacrt prijedloga Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, putem OBRAZAC-sudjelovanje-u-savjetovanju-PROGRAM-ODRŽAVANJA, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU – ODRŽAVANJE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU – GRAĐENJE

NACRTI PRIJEDLOGA OPĆIH AKATA:

Nacrt prijedloga Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Nacrt prijedloga Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

OBRASCI:

OBRAZAC-sudjelovanje-u-savjetovanju-PROGRAM-GRAĐENJA

OBRAZAC-sudjelovanje-u-savjetovanju-PROGRAM-ODRŽAVANJA

OBRAZAC-IZVJEŠĆA-O-PROVEDENOM-SAVJETOVANJA-SA-ZAINTERESIRANOM-JAVNOŠĆU-GRAĐENJE

OBRAZAC-IZVJEŠĆA-O-PROVEDENOM-SAVJETOVANJA-SA-ZAINTERESIRANOM-JAVNOŠĆU-ODRŽAVANJE

Skip to content