Novosti


Streljačko društvo “VINODOL”

Streljačko društvo “VINODOL”
Predsjednik: Boris Turjak
Novi Vinodolski, Selačka 14 Tekst objave javne rasprave

Temeljem odredbi čl. 28. i 29.a. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04);, članka 4. i 6. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (N.N.RH, broj 101/99); i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (Sl.novine PGŽ, broj 25/04);, Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski objavljuje da 31. siječnja 2005. godine započinje
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA: “Turističkog naselja Zagori”
Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno od 31. siječnja do zaključno 1. ožujka 2005. godine
.
Uvid u Prijedlog detaljnog plana uređenja može se izvršiti u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
Do zaključenja javne rasprave, sudionici u javnoj raspravi mogu dati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi na mjestu uvida ili dostavljanjem pismenih primjedbi i prijedloga Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Javno izlaganje Prijedloga detaljnog plana uređenja “Turističkog naselja Zagori” održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski dana 15.2.2005. (utorak); u 12,00 sati.

Skip to content