Novosti


U POSLOVNU ZONU ZAPAD STIŽE NOVA INFRASTRUKTURA

Zamjenik gradonačelnika Grada Novi Vinodolski Tomislav Cvitković je danas,  24. svibnja 2019. godine prisustvovao svečanoj dodjeli Odluka o financiranju projekata temeljem Poziva Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, Referentna oznaka: KK.03.1.2.03.

Na Poziv je pristiglo 66 prijava od kojih je odobreno 46 s ukupnom vrijednosti od 425,3 milijuna kuna od čega je 268,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Projekt Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad – Novi Vinodolski ukupno je vrijedan 12.045.691,50 kn, a Ministarstvo gospodarstva sufinancirat će ga s 55% odnosno 6.625.130 kn. Razliku će Grad Novi Vinodolski kandidirati na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini, te će osigurati dio vlastitih sredstava.

Projektom je obuhvaćen dio poslovne zone Zapad, površine cca 12.71 ha, koji je djelomično izgrađen, te postoji izgrađena infrastruktura koju koriste trenutno aktivni poduzetnici i njihovi korisnici, no ista je devastirana, neadekvatna, te otežava poslovanje, smanjuje kapacitet rada, onemogućuje širenje djelatnosti i nadogradnju poslovnih prostora. Projekt je stoga usmjeren na poboljšanje kvalitete i dostupnosti zajedničke infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad u Novom Vinodolskom, kroz izgradnju nove vodoopskrbne mreže, odvodnje, elektroničko-komunikacijske infrastrukture, javne rasvjete i prometnice, što će doprinijeti razvoju novih investicija i stvaranju mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.  Poslovna zona “Zapad” je prema tipu aktivnosti uslužno-mješovita zona. Trenutno je u zoni najzastupljenija djelatnost pratećih usluga u nautičkom turizmu (održavanje plovila, servisiranje motora, suha marina), a postoji snažan interes i za širenje upravo ove djelatnosti. Projekt Poslovne zone jedan je od osnovnih projekata na području Grada Novog Vinodolskog  koji ima za cilj  podržati rast i razvoj postojećih i novih poslovnih subjekata koji će zapošljavati ljude.

Poslovna zona „Zapad“ nalazi se na zapadnom području Grada Novi Vinodolski uz županijsku cestu Novi Vinodolski-Bribir. Nastala je na području bivše Drvne industrije VINODOL za koju je stečaj okončan koncem 2011. godine. Još u postupku stečaja i prije formalnog ustanovljenja zone nekoliko poduzetnika započelo je sa poslovnom aktivnošću.

Naime, Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog 13. 10. 2005. godine donijelo je odluku o osnivanju Poslovne zone Zapad.

Tek 2011./2012. godine, a nakon dovršetka stečajnog postupka nad Drvnom industrijom „Vinodol“ dolazi do transfera vlasništva i Grad Novi Vinodolski započinje upravljanje Poslovnom zonom Zapad, te izrađuje projektnu dokumentaciju.

Već u rujnu 2012. godine Grad Novi Vinodolski prvi put podnosi projektni prijedlog Ministarstvu poduzetništva i obrta za sufinanciranje odvodnje u PZ Zapad, no bez uspjeha.

U veljači 2014. godine, Grad Novi Vinodolski po drugi podnosi projektni prijedlog i to Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU za izgradnju komunalne infrastrukture PZ Zapad, gdje zbog visokog indeksa razvijenosti JLS gubi čak 10 bodova po jednom kriteriju, te unatoč visokoj ocjeni kriterija kvalitete projekta i projektnih aktivnosti dospijeva tek na rezervnu listu.

Zbog financijske zahtjevnosti projekta i ograničenosti proračunskih kapaciteta, Grad 7. kolovoza 2017. godine ponovno podnosi projektnu prijavu za projekt „Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad – Novi Vinodolski“ i konačno u 2019. godini kreće u realizaciju projekta bespovratnim sredstvima iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“.

„Upornost se ipak isplati. Ovo je projekt koji smo dugo čekali i veselimo se njegovoj realizaciji. S obzirom da je anketa koju smo proveli među poduzetnicima u poslovnoj zoni, prilikom izrade razvojne strategije i projektne prijave, pokazala da se kao glavni razlog izostanka investicija navodi nedostatna i trošna infrastruktura koja onemogućuju implementaciju planiranih investicija, očekujemo aktivaciju novih parcela i proširenje postojećih djelatnosti u poslovnoj zoni.“ – istaknuo je Tomislav Cvitković, zamjenik gradonačelnika Grada Novi Vinodolski.

 

Skip to content