Novosti


U tijeku su prijave za INA “Zeleni pojas”

INA – Industrija nafte, d.d. provodi „Zeleni pojas“ – program koji se bavi zaštitom okoliša i prirode, a u čijem je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti poput revitalizacije zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka, pošumljavanja, edukacije o ekologiji, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe na klimatske promjene te drugih aktivnosti u području zašite okoliša, prirode i klime.

Program je namijenjen organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama, uključujući i obrazovne (škole, vrtići, fakulteti), parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj.

Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem elektroničkog obrasca kojem podnositelji zahtjeva mogu pristupiti putem web stranice tvrtke INA – Industrija nafte, d.d www.ina.hr/zelenipojas od 22.4.2023. u 00 sati do 22.5.23. do 23:59 sati. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje. Program se u cijelosti odvija u 2023. godini te svi prijavljeni projekti trebaju biti dovršeni zaključno s 31.12.2023. godine.

Obvezni elementi prijave:

 • Ispunjen elektronički OBRAZAC PRIJAVE  koji se nalazi na Ininoj web stranici ina.hr/zelenipojas
 • U sklopu gore spomenutog obrasca, bit će potrebno priložiti SLJEDEĆE DOKUMENTE*:
 • Prilog 1 – Preslika financijskog izvješća o poslovanju organizacije u 2022. godini – samo referentna stranica
 • Prilog 2 – Potvrda porezne uprave o stanju duga
 • Prilog 3 – Proračun projekta
 • Prilog 3A – Stručni životopis voditelja projekta
 • Prilog 3B – Potvrda partnerske organizacije
 • Prilog 4 – Izjava o prihvaćanju uvjeta Natječaja i točnosti podataka

Jedna organizacija može prijaviti samo jedan projekt.

Područja aktivnosti projekta

  • Aktivnosti koje doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova
  • Aktivnosti koje doprinose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama
  • Zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
  • Zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla)
  • Obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koje mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš
  • Inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada)
  • Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost
  • Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih isključivo kroz sadnju višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ukoliko projekt potiče korištenje bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici  za  odvojeni otpad)
  • Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama
  • Izložbe o zaštiti okoliša
  • Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode.

Uvjeti za pružanje podrške

   • Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 5.300,00 EUR.
   • Kandidati koji se prijavljuju za program moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt (materijalni doprinos može biti iskazan kroz honorare voditelja i suradnika na projektu, korištenje opreme i sl.)
   • INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek po potpisu sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama – potpisivanje ugovora planira se između 15.6.2023. i 15.7.2023. godine; projekt mora biti završen do 31.12.2023.
   • Ukoliko za prijavljeni projekt udruga dobiva sredstva iz drugih izvora, obvezno mora navesti izvore i primljene iznose.
   • Projekti koje organizacija prijavljuje sukladni su ciljevima i zadaćama iz područja zaštite okoliša, prirode i klime, a koji su utvrđeni statutom organizacije
   • Područje projekta mora biti otvoreno za javnost
   • Javnost, odnosno članovi lokalne zajednice moraju biti uključeni u projekt

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici.

Skip to content