Novosti


Uskoro na Gradskom vijeću Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja centar Klenovica

– Na ovoj lokaciji je i prije bila predviđena izgradnja poslovno – stambenog kompleksa, ali vlasnici su dali novi prijedlog i išli smo u proceduru izmjene DPU-a. Građani su oduševljeni jer će se u centru mjesta graditi hotel, dom umirovljenika i javna garaža. To je novi grad u Klenovici, što će donijeti i nova radna mjesta te podići kvalitetu destinacije. To je velika stvar za Klenovicu i Grad Novi Vinodolski jer gotovo i nema novih investicija. Riječ je o zahvatu na atraktivnoj i lako dostupnoj destinaciji, površine oko jedanaest hektara – kaže Oleg Butković.

NOVI VINODOLSKI, 28. 02. 2012. – Uskoro će se na dnevnom redu Gradskog vijeća Novog Vinodolskog naći Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Centar Klenovica, budući da su u razdoblju primjene Plana uočeni nedostaci koji su rezultat promjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Izmjene se odnose na ukidanje ograničenja broja ležajeva u objektima ugostiteljsko – turističke namjene unutar naselja, potrebe određivanja parkirališnih površina unutar planiranih parcela za određenu gradnju, potrebe zaštite akvatorija zbog vremenskih nepogoda koje uzrokuju štete na brodicama te potrebe promjena namjene pojednih parcela po zahtjevima vlasnika zemljišta u obuhvatu Plana. Postojeći DPU Centar Klenovica proširuje se u pojasu mora i na kopnenom dijelu koje graniči s morem. Ciljevi i programska polazišta izmjene Plana su: zaštita akvatorija luke, radi nedostatka građevina potrebnih za smještaj starijih osoba planiranje gradnje te vrste, planiranje gradnje objekata ugostiteljsko – turističke namjene s većim brojem smještajnih kapaciteta, na zemljištima u privatnom vlasništvu izvršiti promjene namjene prema interesima Grada i vlasnika zemljišta te kvalitetno riješititi komunalnu infrastrukturu.

 

Javna rasprava o izmjenama DPU Centar Klenovica održana je potkraj  prošle godine u školi u Klenovici, kako bi se što kvalitetnije  izvršio uvid i sačinile primjedbe od strane zainteresiranih mještana. Obrazlažući potrebe izmjene Plana, gradonačelnik Oleg Butković je istaknuo da su ciljevi druga faza izgradnje lukobrana i ribarske luke za koju je preduvjet prostorno planska dokumentacija te izgradnja stambeno – poslovnog, hotelskog i društvenog sadržaja unutar centralnog dijela Klenovice. Drugi dio izmjena Plana, koji obuhvaća centralni dio, predstavlja jednu od najvećih vrijednosti investicija na području Županije u ovom trenutku.

 

– Na ovoj lokaciji je i prije bila predviđena izgradnja poslovno – stambenog kompleksa, ali vlasnici su dali novi prijedlog i išli smo u proceduru izmjene DPU-a. Građani su oduševljeni jer će se u centru mjesta graditi hotel, dom umirovljenika i javna garaža. To je novi grad u Klenovici, što će donijeti i nova radna mjesta te podići kvalitetu destinacije. To je velika stvar za Klenovicu i Grad Novi Vinodolski jer gotovo i nema novih investicija. Riječ je o zahvatu na atraktivnoj i lako dostupnoj destinaciji, površine oko jedanaest hektara – kaže Oleg Butković.

 

Na javnoj prezentaciji su izrađivači plana iz Urbanistice d.o.o. Zagreb objasnili što se sve predviđa izmjenama DPU-a na toj lokaciji. U centralnom dijelu su predviđeni centralni i zeleni trg, stambeni, ugostiteljski i javno društveni objekti s pratećim funkcijama. Svaki stan ima svoj parking prostor unutar objekta ili parcele, a dodatni broj javnih parking prostora predviđen je u javnoj garaži. Planirani dom umirovljenika je kapaciteta za devedeset osoba, a nova povećana površina omogućuje gradnju hotela s četiri do pet zvjezdica, namijenog cjelogodišnjem radu, s unutarnjim i vanjskim bazenom, dvije etaže garažnog prostora, spa centrom, otvorenim i zatvorenim restoranom, konferencijskim dijelom te sobama kapaciteta oko 220 ležajeva. Na dijelu zemljišta planirana je i izgradnja kolno – pješačkih putova te ukidanje nekih kolno – pješačkih komunikacija ukoliko nisu potrebne na tom području, a odredit će se i lokacija za info punkt te se predviđa i obnova ribarske kućice. Izmjenama DPU-a riješit će se prometna i komunalna infrastruktura, a predviđene su i mjere zaštite ambijentalnih vrijednosti. Naime, prilikom rekonstrukcije građevine unutar postojeće jezgre, uvjetuje se primjena oblikovnih elemenata u suglasju sa značajkama lokalnog graditeljskog nasljeđa, uporaba tradicionalnih materijala i načina gradnje, mjerila građevina, otvora i krova. Projektom uređenja centralnog trga treba valorizirati postojeće ambijentalne vrijednosti, kako u cjelini prostornih odnosa obalnog ruba i fronte prvog reda građevina, tako i u detaljima – šterna, izvor, perilo, spomenik ribaru, drvored i pojedinačna visoka stabla. Vila Lostura, postojeća ugostiteljsko – turistička građevina, može se rekonstruirati samo u postojećim gabaritima, uz zadržavanje postojećeg arhitektonskog izraza i osobitosti. Sudeći prema raspravi koja je uslijedila nakon izlaganja može se zaključiti da su Klenovari jako zainteresirani za budućnost svoga malog ribarskog i turističkog mjesta.

 

U međuvremenu, Grad Novi Vinodolski je pribavio suglasnosti od HEP-a, KTD Vodovoda Žrnovnica, KTD Ivanja i drugih, a sada je u tijeku je izrada nacrta konačnog prijedloga izmjene DPU Centar Klenovica na koji suglasnost daje nadležno tijelo Primorsko – goranske županije. Nakon toga izmjene DPU Centar Klenovica donijet će Gradsko vijeće Novog Vinodolskog i novi investicijski ciklus u Klenovici može započeti.

 

DOKUMENTI:

Izmjena i dopuna DPU centra Klenovice (jpg; 202772Byte)
Klenovica (jpg; 101724Byte)
Skip to content