Novosti


VODOVODU ŽRNOVNICA 150 TISUĆA KUNA ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE DIJELA SUSTAVA ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA ZA PODRUČJE MIKULJA I POD SV. MIKULJ

Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. apliciralo je projekt „Izgradnja dijela sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda – Novi Vinodolski (područje Mikulja i Pod sv.Mikulj)”  na natječaj Primorsko – goranske županije za sufinanciranje projekata ravnomjernog razvitka i ostvarilo sufinanciranje vlastitog udjela u iznosu od 150.000 kuna od traženih 358.897,28 kuna.

U travnju 2015. godine raspisan je Poziv Ministarstva poljoprivrede na dostavu prijedloga projekta slanjem poziva odabranim prijaviteljima u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša za razdoblje 2007-2013, Prioritetna os 2-zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama“. Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica u partnerstvu s Gradom Novim Vinodolskim prijavilo je navedeni projekt ukupne vrijednosti 5.814.050 kuna bez PDV -a, od čega 85 posto financira Ministarstvo poljoprivrede, 5 posto Hrvatske vode,  8 posto  Vodovod Žrnovnica i  2 posto Grad Novi Vinodolski. Navedena sredstva odobrena su iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove javnog vodoopskrbnog/kanalizacijskog sustava. Iznos vlastitog učešća u iznosu od 465.124 kuna aplicirano je na Javni poziv Županije.

kanalizacija novi 004
Izgradnjom nedostajuće kanalizacijske mreže u dijelu naselja Mikulja u dužini od 622 metra i predjelu Pod Sv.Mikulj u dužini od 2.540 metara prvenstveno će se doprinijeti povećanju priključenosti stanovništva na cjeloviti sustav
javne odvodnje (1200 stanovnika uključujući stalno stanovništvo, povremeno stanovništvo i turiste), poboljšanju standarda stanovanja. Prikupljene otpadne vode bit će usmjerene na postojeći uređaj za pročišćavanje, odnosno mehanički predtretman čime će se doprinijeti zaštiti okoliša aglomeracije Novi Vinodolski. Iz projekta proizlazi da će se pri izgradnji ukupno 3.162 metra kanalizacijske mreže 202 kućanstva priključiti na javni sustav odvodnje, odnosno da će po jedan priključak biti na svakih  prosječno  13 metara što predstavlja visoku opravdanost investicije – doznajemo od Petre Opačak, više stručne suradnice za projekte i EU fondove.

Radovi će biti obustavljeni do kraja tjedna zbog turističke sezone te će se nastaviti u rujnu dok se krajem listopada očekuje završetak svih radova.

Skip to content