Novosti


ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA O DODJELI STIPENDIJA

KLASA: 604-02/18-20/2
URBROJ: 2107/02-04-18-4
Novi Vinodolski, 14. studenog 2018. godine
Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., dana 14. studenog 2018. godine donosi

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se Izvješće Komisije za dodjelu stipendije darovitim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2018/2019. godinu.
  2. Dodjeljuju se stipendije u skladu sa Zapisnikom, te se utvrđuje 12 stipendija za učenike srednjih škola (4 iz osnovne i 8 iz srednje), a za studente se utvrđuje 12 stipendija, kako slijedi:

 

1./2. UČENICI  SREDNJIH  ŠKOLA    

iz osnovne škole:

1.1. Franka Gašparović (prosjek 7. i 8. razred 5,00)………………= 18 bodova

1.2. Martina Zoričić (prosjek 7. i 8. razred 4,96)     ………………= 18 bodova

1.3. Dina Butković (prosjek 7. i 8. razred 4,89)      ……………… = 16 bodova

1.4. Marko Ostović (prosjek 7. i 8. razred 4,83)     ……………… = 16 bodova

– iz srednje škole:

2.1. Anton Bilić (prosjek 5,00)……………………..20+4…………………..24 boda

2.2. Lovro Tonković (prosjek 4,94)…………………………………………..20 bodova

2.3. Linda Krišković (prosjek 4,88)…………………………………………..20 bodova

2.4. Enzo Šikić (prosjek 4,80)…………………………………………………..18 bodova

2.5. Antonela Radetić (prosjek 4,61)………………………………………….18 bodova

2.6. Alen Babajić (prosjek 4,56)………………………………………………..16 bodova

2.7. Božena Marković (prosjek 4,53)…………………………………………16 bodova

2.8. Marin Bilić (prosjek ocjena 4,50)………………………………………..16 bodova

 

3./4. STUDENTI

– iz srednje na fakultet:

3.1.  Kristijan Dražić (prosjek 4,96)……..20 bodova + 2………………… 22 boda

3.2. Lidia Žilić (prosjek 5,00)………………………………………………………20 bodova

3.3.  Ena Božić (prosjek 4,76)……………………18 bodova + 1…………….19 bodova

3.4.  Lea Džajkić (prosjek 4,75)……………………………………………………18 bodova

– s fakulteta:

4.1.  Vanja Baričević (prosjek 5,00)……………………………………………..38 bodova

4.2.  Ivona Viduka (prosjek 4,69)………………………………………………….32 boda

4.3.  Arianna Čučuković (prosjek 4,66)………………………………………….32 boda

4.4. Tea Bruketa (prosjek 4,62)……………………………………………………..32 boda

4.5. Marija Magdalena Šamal (prosjek 4,58)…………………………………..30 bodova

4.6.  Davor Piškulić (prosjek 4,45)………………………………………………..28 bodova

4.7. Katarina Djak (prosjek 4,41)…………………………………………………..28 bodova

4.8. Ana Svetić (prosjek 4,40)……………………………………………………….26 bodova

 

  1. S učenicima i studentima iz točke 2. ovog Zaključka zaključit će se Ugovor o dodjeli stipendije za školsku/akademsku 2018./2019. godinu.
  2. Učeniku pod rednim brojem 1.4. Marku Ostoviću dodijeljuje se stipendija zbog osvojenog jednakog broja bodova kao i učenica pod rednim br. 1.3., te zbog razlike u prosjeku od 0,06 koja se smatra prihvatljivom za uvrštavanje na popis stipendista.
  3. Učeniku pod rednim brojem 2.8. Marinu Biliću dodijeljuje se stipendija zbog osvojenog jednakog broja bodova kao i učenica pod rednim br. 2.7., te zbog razlike u prosjeku od 0,03 koja se smatra prihvatljivom za uvrštavanje na popis stipendista.
  4. Studentici 1. godine fakulteta pod rednim brojem 3.4. Lei Džajkić dodijeljuje se stipendija zbog razlike u prosjeku od 0,01 naspram studentice pod rednim brojem 3.3. (prosjek 4,75 naspram 4,76).
  5. Studentici 2. godine fakulteta pod rednim brojem 4.8, Ani Svetić dodijeljuje se stipendija zbog razlike u prosjeku od 0,01 naspram studentice pod rednim brojem 4.7. (prosjek 4,40 naspram 4,41).
  6. Ovlašćuje se Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novog Vinodolskog da podnositelje zahtjeva za dodjelu stipendija izvijesti o rezultatima natječaja.

      GRADONAČELNIK

Velimir Piškulić, oec., v.r.

 Zaključak – stipendije

Poziv na svečanu dodjelu stipendija

Skip to content