Novosti


ZAVRŠETAK KRUŽNOG TOKA NA MELU DO KRAJA TRAVNJA

Počeli su završni radovi na rekonstrukciji raskrižja Mel u Novom Vinodolskom. Grade se kameni zidovi, postavljaju rubnjaci te stupovi javne rasvjete.

Osno­vana je u vrijeme Austrou­garske Monarhije, za vrijeme vladavine carice Marije Terezije (1740.-1780.); i njezinog sina Josipa II (1780. – 1790.); Njihovim prosvjetiteljskim reformama obrazovanje je postalo dostupno za svu dje­cu, a ne samo onu imućnijih i bogatijih slojeva. U kronici Škole zapisano je da je škola svoja vrata učenicima otvori­la daleke 1786. godine.

Mnogo je novljanskih uči­telja ostavilo neizbrisiv trag u školi i mjestu, a jedan od istaknutijih bio je Maksimilijan Potočnjak (1887. – 1905.); kojeg su Novljani, a posebno njegovi učenici, nazivali »go­spodin Maksić«. Zahvaljuju­ći njemu mnoge su činjenice iz života i rada novljanske osnovne škole otete zabora­vu. Prema »Spomenici škole« koju je učitelj Potočnjak za­počeo pisati, prvi učitelji u Novom Vinodolskom bili su svećenici – redovnici koji su djelovali u pavlinskom samo­stanu osnovanom 1453. godi­ne na mjestu današnjeg mjes­nog groblja, gdje su djecu poučavali vjeronauku, čita­nju, pisanju i računanju. Pa­vlinski samostan je ostao kulturnim i obrazovnim centrom sve do 20. ožujka 1786. godi­ne kada ga je Josip II. ukinuo te školstvo stavio pod nadzor države.

Skip to content