Novosti


Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/22-01/45, KLASA: 944-06/22-01/46, KLASA: 944-06/22-01/47, KLASA: 944-06/22-01/48, KLASA: 944-01/22-10/9, KLASA: 944-06/22-06/56, KLASA: 944-06/22-01/35, KLASA: 944-06/22-01/59, KLASA: 944-06/22-01/60,, Grad Novi Vinodolski raspisuje

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

  • Ponude se predaju od 30.9. (petak) zaključno sa 17. 10. 2022. godine, (ponedjeljak) u radne dane unutar radnog vremena od 07,00 -14,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.
  • Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 19. listopada 2022. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, sa početkom u 10,00 sati.
  • Sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, na tel. 051/554-360 (Stošić) i na broj 051/554-372 (Tomić), svakog radnog dana od 08,00 – 14, 00 sati.
Skip to content