Novosti


25. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

PRIHVAĆEN AKCIJSKI PLAN RAZVOJA TURIZMA

Gradsko vijeće prihvatilo je Akcijski plan razvoja turizma, Odluku o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Marina te Sporazumni raskid Ugovora o izgradnji objekata komunalne infrastrukture DPU “Ričina – Studenac” od 27. rujna 2000. godine s Dodatkom Ugovora od 24. svibnja 2006. godine. Donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. Na početku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić čestitao je svim vijećnicama i zaposlenicama Gradske uprave Međunarodni dan žena, a gradonačelnik Oleg Butković i Neven Pavelić darivali su ih ružama.

slika1NOVI VINODOLSKI – Na 25. sjednici Gradskog vijeća Novog Vinodolskog, što je održana 8. ožujka, prihvaćen je, većinom glasova, uz dva suzdržana SDP-ova vijećnika, Sporazumni raskid Ugovora o izgradnji objekata komunalne infrastrukture za DPU “Ričina – Studenac” od 27. rujna 2000. godine s Dodatkom ugovora od 24. svibnja 2006. godine. Naime, stečajni slika2upravitelj HIT – Marine d.o.o. u stečaju Zdravko Seki zatražio je od Grada sporazumni raskid tih ugovora kako bi se izgrađeni objekti mogli priključiti na komunalnu infrastrukturu. Vijećnicima je čitavu problematiku objasnio gradonačelnik Oleg Butković, navodeći da je u tom stambeno – poslovnom kompleksu od planiranih četrdeset stanova izgrađeno 170 te mnogi poslovni prostori, koji se zbog nemogućnosti realizacije ugovora između Grada i investitora više ne mogu priključiti na komunalnu infrastrukturu – vodovod i kanalizaciju, budući da je investitor HIT marina u stečaju.

slika3Dosad su svi objekti bili priključeni na jedan improvizirani priključak vodovoda bivše Tapetarije nekadašnjeg DIP-a, a zbog neredovitosti plaćanja vode od strane investitora gomilali su se dugovi Vodovodu Žrnovnica. Također, svi objekti su priključeni na kanalizaciju, koja nikad nije plaćana. Grad Novi Vinodolski je protiv investitora HIT – marine d.o.o. pokrenuo stečajni postupak, koji je otvoren rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci 16. ožujka 2011. godine, zbog neplaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju stambeno – poslovnog objekta Fijolica. Nakon što se potraživanje nije uspjelo naplatiti u ovršnom postupku te otvaranjem stečaja Grad Novi je stečajnom upravitelju prijavio svoju tražbinu od HIT marine i time poduzeo sve mjere za naplatu.

Zbog otvaranja stečajnog postupka nad investitorom i prestanka važenja Detaljnog plana uređenja “Ričina – Studenac” izvjesno je da se obveze utvrđene tim DPU-om više ne mogu ispuniti, budući da investitor HIT marina d.o.o. u stečaju više ne obavlja djelatnost. Osim toga, zbog odredbe ugovora kojom se komunalna poduzeća KTD Ivanj i KTD Vodovod Žrnovnica obvezuju priključiti stambeno – poslovni kompleks na komunalnu infrastrukturu tek po izvršenju obveza investitiora utvrđenih ugovorom, došlo se u situaciju da, iako svi izgrađeni objekti imaju građevne dozvole, a neki i uporabne, te su neke samostalne uporabne cjeline i prodane, ne mogu se priključiti na komunalnu infrastrukturu.

Prema gruboj procjeni HIT marina d.o.o. u stečaju bila bi obveznik plaćanja naknade za priključenje stambeno – poslovnog objekta na komunalne građevine za vodoopskrbu i javnu odvodnju u iznosu oko 2,2 milijuna kuna, a točan obračun naknade za priključenja znat će se kada se utvrde tehnički uvjeti. 

slika4Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Akcijski plan razvoja turizma koji je oslonjen na Glavni plan razvoja turizma Primorsko – goranske županije. Plan je obrazložio mr. Ivica Jerčinović, direktor Poduzetničkog centra Vinodol, koji je istaknuo da je cilj donošenja tog dokumenta ostvarenje vizije turističke destinacije, što se mora odraziti kroz inovativne procese za slika5područja atrakcije, usluge, smještajne kapacitete i prateću infrastrukturu, što bi trebalo dati sadržajniju ponudu i kvalitetu turističkih proizvoda. Plan je izradila radna grupa u kojoj su bili zastupljeni svi relevantni subjekti za postavljanje i određivanje akcijskog plana. U planu su, uz ostalo, ponuđeni elementi brandinga za područje Grada Novi Vinodolski, primjerice Ružica Vinodola, izvorska voda, otočić San Marino, Turnac s vidikovcem, ledenička Gradina, a na Vijeću su dopunjeni brandom Mesopusta kao spomenika kulture Novog i “nebeskih vidikovaca” u Gornjim Krmpotama. Plan je otvoren za nove projedloge. naglasio je Jerčinović.

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Marina. Planom Marina utvrđen je obuhvat i uvjeti gradnje luke posebne namjene – luke nautičkog centra u Novom Vinodolskom. Za izgradnju marine tvrtka Nautica Mare d.o.o. iz Zagreba dobila je od Vlade Republike Hrvatske koncesiju na 25 godina. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je lokacijsku dozvolu, a u postupku izdavanja građevne dozvole pojavio se problem koji se odnosi na rekonstrukciju primarnog lukobrana kojim upravlja Lučka uprava i to na kopnenom dijelu (manji dio) i dijelom u podmorju (područje školjere koja ima zaštitni karakter). Po izrađenoj projektnoj dokumentaciji ovi radovi odnosno dijelovi građevina izlaze  iz obuhvata DPU -a Marina te je po konačnom stavu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva potrebno izmijeniti plan na način da se proširi područje obuhvata odnosno granica ovog plana. Donošenje izmjena DPU-a Marina ići će po ubrzanom postupku – rečeno je na Vijeću.

Prihvaćena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, prema kojoj će se moći podnijeti zahtjev za obročnim plaćenjem komunalnog doprinosa za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima, koja je također jednoglasno prihvaćena na Gradskom vijeću, predviđaju se fleksibilniji financijski uvjeti za ponuditelja u ocjeni njegove sposobnosti.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka  zastupljenih u Vijeću u ovoj godini. Prema toj odluci, iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 4.477,61 kunu, što znači da će HDZ devet vijećnika imati na raspolaganju 40.298.51 kunu, SDP s dva vijećnika 8.955,22 kune, PGS i HNS s po jednim vijećnikom svaka 4.477,61 kunu. Prihvaćen je zaključak da se Županijskoj skupštini Primorsko – goranske županije podnese prijedlog za sljedeće mrtvozornike za područje Grada Novog Vinodolskog: dr. med. Danijel Marčinko i dr. med. Hrvoje Sokolić.

Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2011. godinu te Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređeja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.

U sklopu vijećničkih pitanja i prijedloga na pitanje o roku završetka kružnog toka na Melu odgovoreno je da će biti dovršen prije roka, do kraja travnja. Na pitanje o stradanju gradskog zelenil za vrijeme nedavnog hladnog nevremena odgovoreno je da će se većina vjerojatno oporaviti, a pitanje je kako će biti s palmama. Stoga je konstatirano da palme vjerojatno nisu pogodne za ovakvu klimu.

DOKUMENTI:
OLEG BUTKOVIĆ (jpg; 60553Byte)
GRADSKO VIJEĆE (jpg; 77110Byte)
GRADSKO VIJEĆE (jpg; 65297Byte)
IVICA JERČINOVIĆ (jpg; 61665Byte)
NEBESKI LABIRINTI (jpg; 110439Byte)

Skip to content