Novosti


GRAD NOVI VINODOLSKI – POŽELJNA INVESTCIJSKA DESTINACIJA

Konkurencija za privlačenje novih investicija u Hrvatskoj i svijetu je snažna pa Grad Novi Vinodolski mora iskoristiti, a još važnije, prezentirati potencijalnim investitorima raspoložive potencijale. Za privlačenje kapitala i potencijalnih investitora koji će ulaganjem kreirati nova radna mjesta na području grada potrebno je izvršiti diseminaciju informacija o komparativnim prednostima Novog Vinodolskog i mogućnostima ulaganja.

Strategija Grada Novog Vinodolskog 2015.-2020. kao jedan od razvojnih strateških ciljeva ističe razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva.
Za promicanje Grada Novog Vinodolskog kao poželjne investicijske destinacije potrebno je izraditi Katalog investicija koji će biti namijenjen svim potencijalnim investitorima koji žele ulagati u Grad te dati pregled projekata s osnovnim informacijama, kao što su lokacija, vrijednost, vlasnička struktura te kratki opis projekta prema pojedinim područjima ulaganja. U katalogu će biti navedena slijedeća područja ulaganja: prometna infrastruktura, turistička infrastruktura, sport i rekreacija, poslovna infrastruktura, energetika i društvena infrastruktura. Odjel Grada u čijoj je nadležnosti izrada Kataloga predviđa u narednom razdoblju pristupiti projektu kako bi se što prije pristupilo ostvarivanju poslovnih i poduzetničkih interesa na području Grada Novog Vinodolskog – navela je Petra Opačak, viša stručna suradnica za projekte i EU fondove Grada Novi Vinodolski.

zeljak30

Na nacionalnom nivou uređene su poticajne mjere za investicijske projekte u okviru kojih se ostvaruju potpore za razvojne investicijske projekte (www.aik-invest.hr).

AIK Agencija za investicije i konkurentnost (AIK) objavila je osmo ažurirano i dopunjeno izdanje „Kataloga investicijskih mogućnosti“. AIK je agencija Vlade Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća promicanje Hrvatske kao poželjne investicijske destinacije, proaktivno privlačenje i realizacija investicijskih projekata velikih poduzetnika te unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnoj razini. Pružanje sve potrebne pomoći i asistencije stranim i domaćim investitorima, olakšavanje realizacije samih investicija te omogućavanje da isti investicijski projekti ostvare svoj maksimalni poslovni potencijal u Republici Hrvatskoj, primarni su ciljevi Agencije za investicije i konkurentnost.

Navedena publikacija je izrađena u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK), Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI), Centrom za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI), Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO) i Hrvatskom obrtničkom komorom (HOK).

ZELJAK32

Osmo izdanje Kataloga sadrži informacije o ukupno 67 konkretnih projekata za ulaganje širom Hrvatske, od čega 38 javnih i 29 privatnih projekata iz različitih sektora gospodarstva: turizam (33 projekta), infrastruktura (9 projekata) energetika (7 projekata), industrija (6 projekata),  socijalna skrb (2 projekta),  visoka tehnologija (2 projekta), tehnološki inkubatori (5 projekata) i poslovne zone (3 projekta).  U društvu navedenih projekata svoje mjesto zauzeo je i projekt Grada Novog Vinodolskog pod nazivom „Rekreativno-zabavna zona Novi Vinodolski“ (Recreational – Entertainmet Zone). Projekt se nalazi u najatraktivnijem turističkom dijelu grada, u neposrednoj blizini grada, parka i plaže. Razvoj projekta planiran je u dvije zone – kopnenoj i pomorskoj zoni u šest funkcionalnih jedinica i s popratnim sadržajima, uključujući ugostiteljske objekte, plažu te sportsko – rekreacijske sadržaje. Kopneni prostor je planiran za uređenje tematskog parka, obalne šetnice i prilaznih cesta s parkingom.

Sportsko – rekreacijski dio uključuje izgradnju dva teniska terena s komplementarnim sadržajima koji se interpoliraju u prostor javnog parka. Pored toga, planirana je i izgradnja bazena i ugostiteljskog objekta.

Izgradnja privezišta za posjetitelje s brodovima planirana je uz terasu restorana. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 2,5 milijuna eura.  Više informacija o projektu možete pročitati na web stranici AIK (http://www.aik-invest.hr/).

 

Skip to content