Novosti


I. Izvješće povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u radni odnos – Viši stručni suradnik za pravna pitanja

GRAD NOVI VINODOLSKI

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Klasa: 112-02/18-20/1

Urbroj: 2107/02-05-18-3

Novi Vinodolski, dana 11. travnja  2018. godine

 

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

Temeljem Odluke pročelnika UO za komunalni sustav i prostorno planiranje, a uz suglasnost gradonačelnika, od 21. ožujka 2018. godine raspisan je Javni natječaj za popunu radnog mjesta – Viši stručni suradnik za pravna pitanja – 1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, a na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen u NN RH  30/18 od 30. ožujka 2018. godine.

 

Podneseno je  šest (6) prijava u roku i to:

  1. MAJA STOŠIĆ, Panos 8, Novi Vinodolski 51250

Prijava pravovremena i potpuna

  1. VANJA VAJCENFELD, Trg A. Starčevića 5, Njivice 51512

Prijava pravovremena i potpuna

  1. ZLATKA TOMIĆ, A. Mažuranića 70, Novi Vinodolski 51250

Prijava pravovremena i potpuna

  1. BOJANA MRVOŠ, Crnčićeva 5, Rijeka 51 000

Prijava pravovremena i potpuna

  1. SANDA GRŽINIĆ, Pod vrh 9, Čavle 51 219

Prijava pravovremena i potpuna

  1. IVANA BLAŽEVIĆ, Radićeva 65, 51000 Rijeka

Prijava pravovremena i potpuna

 

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatima od točke 1. do dočke 6.  provesti dana 17. travnja 2018. s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare 50 % bodova, provesti intervju. 

 POVJERENSTVO:

Dijana Knez, predsjednik,v.r.

Domagoj Kalanj,član, v.r.

Tomislav Cvitković,član,v.r.

 

I. Izvješće povjerenstva za provednu javnog natječaja za prijam u radni odnos – Viši stručni suradnik za pravna pitanja
Skip to content