Novosti


I. Izvješće povjerenstva za provedbu Oglasa – komunalni redar

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/19-30/1

Urbroj: 2107/02-07-19-4

Novi Vinodolski, dana 2. travnja 2019. godine

 

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Temeljem Odluke pročelnika UO za komunalni sustav i prostorno planiranje, a uz suglasnost gradonačelnika od 19. ožujka 2019. godine, raspisan je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent- komunalni redar – 1 izvršitelj- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca, koji je objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Grada dana 21. ožujka 2019. godine.

Podnesene su dvije (2) prijave u roku i to:

  1. NIKOLA ČORAK, Povilska 4, 51250 Novi Vinodolski
  • Prijava pravovremena i nepotpuna

Uz prijavu nije priloženo sljedeće: dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – rješenje, ugovor, potvrda poslodavca ili sl.

 Kandidat je priložio elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, iz kojega se ne može utvrditi da kandidat posjeduje najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, sukladno članku 13. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18).

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski
  • Prijava pravovremena, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane oglasom

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatom pod točkom 2. provesti dana 9. travnja 2019. s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan će se s kandidatom, ako za pismeni dio provjere znanja ostvare najmanje 50 % bodova, provesti intervju.

POVJERENSTVO:

  1. Dijana Knez, predsjednik,v.r.
  2. Tomislav Cvitković,član, v.r.
  3. Domagoj Kalanj, član,v.r.
I. Izvješće Povjerenstva za provedbu Oglasa – komunalni redar
Skip to content