Novosti


Ispravak Natječaja za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine PGŽ, br. 12/19),  objavljuje Ispravak Natječaja, objavljenog na web stranicama Grada Novi Vinodolski za davanje na zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska kojim se brišu lokacije.

Sadržaj Ispravka Natječaja možete preuzeti ovdje.

Skip to content