Novosti


Izmjene i dopune UPU naselja Novi Vinodolski i stavljanje detaljnih planova uređenja van snage

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski donijelo je na 8. sjednici održanoj 21. veljače 2022. godine Odluku o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski, te Odluke o stavljanju van snage DPU dijela Obale Petra Krešimira IV i DPU Marina.
Prostorno planski uvjeti za područje planova koji se stavljaju van snage definirani su neposrednom provedbom UPU naselja Novi Vinodolski.
Skip to content