Novosti


Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Grad Novi Vinodolski

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13 i 65/17), Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 4/17 i 38/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se

 

 JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

naselja Novi Vinodolski

 

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski započinje 12.02.2018. godine i završava  19.02.2018. godine.

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.

Tekstualni dio Prijedloga plana dostupan je tijekom javne rasprave i na web stranici Grada Novi Vinodolski: www.novi-vinodolski.hr (Prostorni planovi).

Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se 15. veljače 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 12,00 sati .

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski ili upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Javna rasprava
Sažetak za javnost
Odredbe za provođenje
Izvješće
Skip to content