Novosti


Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području Grada Novog vinodolskog

Grad Novi Vinodolski prema članku 28. stavku 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) upućuje JAVNI POZIV ZA PROVEDBU POSTUPKA OZAKONJENJA ZGRADA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG svim vlasnicima / investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Novog Vinodolskog da sukladno odredbi članka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) podnesu zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju kod Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Crikvenica, najkasnije do 31. prosinca 2012. godine jer se zahtjev po proteku toga roka neće moći više podnijeti.

Kontekst kulturnog razvitka

Na tranzicijskoj međi administrativne regulative i slobodnog tržišta, strategijska dilema u kulturi mora pronaći dobar omjer tih dviju komponenata. Ta se konstatacija u istoj mjeri odnosi na sve organizacijske razine-državnu, regionalnu i lokalnu. U Novom Vinodolskom se na području kulture već dulje vrijeme osjeća upliv slobodnog tržišta i potrošačke kulture, što ukazuje na nedostatnu administrativnu regulativu koja treba dati odgovore za daljnji razvitak već afirmiranih kulturnih programa i institucija, kao i sustavnu zaštitu kulturnog i običajnog nasljeđa. U suradnji lokalne samouprave s ustanovama i djelatnicima u kulturi i dalje je potrebno stvarati poticajnu klimu za razvitak svih oblika kulturnog stvaralaštva i ulagati napore za osiguravanje materijalne osnove tog razvitka.

Skip to content