Novosti


Klenovica kroz povijest

Naselje Klenovicu sačinjavaju zaseoci: Cvitkovići, Kalanji i  Miletići po porodicama koje su se potkraj XVII. stoljeća doselile u ove krajeve, te Žrnovnica. Smješteni su uz staru cestu Novi – Senj. Ovo područje pripada katastarskoj općini Ledenice.

Naselje Novi Vinodolski Naselje Novi Vinodolski je administrativno središte Grada i jedino naselje gradskog karaktera. Novi Vinodolski je grad koji uređenom površinom zauzima cca 160,0 ha, a prema načinu korištenja možemo ga razdijeliti na stambene zone (obiteljske kuće i višestambene zgrade);, gradski centar (mješovita namjena);, površine gospodarske namjene (turističke zone uz obalni pojas); i površine prometne infrastrukture. Gradski centar se može razdvojiti na uži i širi. Značajni udio u prostoru centra zauzimaju građevine povijesnog graditeljskog nasljeđa. Naselje Novi Vinodolski je registrirani spomenik kulture. Novi Vinodolski je danas upotpunjen svim sadržajima neophodnim suvremenom načinu življenja i poslovanja. U mjestu se nalaze: crkva, škola, dječji vrtić, pošta, zdravstvena stanica, ljekarne, čitaonica i knjižnica, muzej i galerija, banke, poslovnica FINA, kreditno-štedna i osiguravajuća društva, benzinske crpke te niz obrtničko-uslužnih djelatnosti.

Skip to content