Novosti


Natječaj za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju čl. 13. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine 18/03), raspisuje

 

Natječaj za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine

 

           I.  Predmet ovog natječaja je davanje u zakup dijela k.č.1390/1 k.o. Novi, u naravi javno prometna površina-parkiralište na Bahalinu, koje se daje na korištenje na rok od godine dana za potrebe prometnog vježbališta, tlocrtne površine 60,00 m x 8,50 m, odnosno  ukupne površine 510,00 m².

            Na prometnom vježbalištu osposobljavati će se kandidati za vozače motornih vozila A, A1, A, M i B kategorije.

Na planu naselja u PDF obliku možete pretraživati pojmove ako posjedujete minimalnu verziju Acrobat Readera 5.0
Pročitajte Uputstvo za korištenje Plana.

Skip to content