Novosti


Natječaj za prodaju gradskog zemljišta u vlasništvu i suvlasništvu za formiranje gradilišta, okućnica i okrupnjavanje posjeda

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog , KLASA: 944-01/20-10/16, KLASA: 944-01/20-10/19, KLASA: 932-01/20-01/7, KLASA: 940-02/20-20/19, KLASA: 940-02/20-20/20 , KLASA: 940-02/20-20/21 i KLASA: 944-01/20-10/31, Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za  prodaju  gradskog  zemljišta u vlasništvu i suvlasništvu za formiranje gradilišta , okućnica i okrupnjavanje  posjeda:

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta

Skip to content