Novosti


Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11, 37/11, 28/16, 16/18)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/23-01/24, URBROJ: 2170-11-04-23-2, KLASA: 944-06/23-01/34 URBROJ: 2170-11-04-23-2, KLASA: 944-06/23-01/34, URBROJ: 2170-11-04-23-4, KLASA: 944-06/23-01/37, URBROJ: 2170-11-04-23-2, KLASA: 944-06/23-01/37, URBROJ: 2170-11-04-23-4, KLASA: 944-06/23-01/51, URBROJ: 2170-11-04-23-2, KLASA: 944-06/23-01/52, URBROJ: 2170-11-04-23-2, KLASA:944-06/23-01/50, URBROJ: 2170-11-04-23-2, Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Predmet natječaja:

  1. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, 224/2401 idealna suvlasnička dijela nekretnine označene kao k.č.br. 5858/55, Dumboko, pašnjak, površine 2401 m², upisane u z.k. ul. 28 k.o. Novi, za formiranje okućnice u površini od 224 m², po početnoj cijeni za natječaj u visini od 79,90 €/m², ukupno 17.900,00 EUR, uz jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene odnosno 1.790,00 EUR,
  2. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, 38/72 idealna suvlasnička dijela nekretnine označene kao k.č.br. 5858/383, Dumboko, pašnjak, površine 72 m², upisane u z.k. ul. 6946 k.o. Novi, za proširenje okućnice u površini od 38 m², po početnoj cijeni za natječaj od 66,53 €/m², ukupno 2.530,00 EUR, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta odnosno 253,00 EUR,
  3. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, 34/72 idealna suvlasnička dijela nekretnine označene kao k.č.br. 5858/383, Dumboko, pašnjak, površine 72 m², upisane u z.k. ul. 6946 k.o. Novi, za proširenje okućnice u površini od 34 m², po početnoj cijeni za natječaj od 66,53 €/m², ukupno 2.260,00 EUR, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta odnosno 226,00 EUR,
  4. građevinsko zemljište u Klenovici, Novi Vinodolski, 43/151613 od ukupno 151491/151613 gradskog suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 3379/99, neplodno zemljište, ukupne površine 151613 m², upisane u zk.ul. 6510, k.o. Ledenice, radi proširenja okućnice u površini od 43 m², po početnoj cijeni od 83,00 €/m², ukupno 3.570,00 EUR, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta u iznosu od 357,00 EUR.
  5. građevinsko zemljište u Klenovici, Novi Vinodolski, 230/151613 od ukupno 151491/151613 gradskog suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 3379/99, neplodno zemljište, ukupne površine 151613 m², upisane u zk.ul. 6510, k.o. Ledenice, radi proširenja okućnice u površini od 230 m², po početnoj cijeni od 85,70 €/m², ukupno 19.700,00 EUR, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta u iznosu od 1.970,00 EUR.
  6. građevinsko zemljište u Klenovici, Novi Vinodolski, 80/151613 od ukupno 151491/151613 gradskog suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 3379/99, neplodno zemljište, ukupne površine 151613 m², upisane u zk.ul. 6510, k.o. Ledenice, radi proširenja okućnice u površini od 80 m², po početnoj cijeni od 86,00 €/m², ukupno 6.880,00 EUR, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta u iznosu od 688,00 EUR.
  7. građevinsko zemljište u Povilama, Novi Vinodolski, 36/290 idealnog suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 3347/170, prirodno neplodno zemljište, površine 290 m², upisane u z.k. ul. 6526 k.o. Ledenice, radi proširenja okućnice u površini od 36 m², po početnoj cijeni od 64,14 €/m², ukupno 2.310,00 EUR, uz jamčevinu od 10% početne cijene zemljišta u iznosu od 231,00 EUR.

Sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i  prostorno planiranje te na tel. 051/554-360 (Stošić) svakog radnog dana od 08,00-14, 00 sati.

Skip to content