Novosti


Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/23-01/43, KLASA: 944-06/23-01/44 KLASA: 944-06/23-01/45, KLASA: 944-06/23-01/47 i KLASA: 944-06/23-01/48, KLASA: 944-06/23-01/53, KLASA: 944-06/23-01/54 i KLASA: 944-06/23-01/55.

N A T J E Č A J

ZA  PRODAJU  GRADSKOG  ZEMLJIŠTA ZA FORMIRANJE GRADILIŠTA I OKUĆNICA

I. Predmet natječaja:

  1. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uža lokacija Krasa, k.č. br. 1402/1, gradilište površine 108 m2 upisana u z.k. ul. 3223 k.o. Novi za proširenje okućnice, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 6.100,00 €ura, uz jamčevinu od 610,00 €,
  2. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uža lokacija Dolac, k.č. br. 3200/14, gradilište površine 8 čhv ili 29 m2 upisana u z.k. ul. 2116 k.o. Novi za proširenje okućnice, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 2.050,00 €ura, uz jamčevinu od 205,00 €,
  3. zemljište u Krmpotama, uži lokalitet „Omar“, k.č. br. 1896/4, oranica zemljišnoknjižne površine 36 čhv ili 129 m2, stvarne površine 146 m2 upisana u z.k. ul. 1231 k.o. Ledenice za proširenje okućnice, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 542,00 Eura uz jamčevinu od 55,00 Eura.

Posebni uvjeti  natječaja za zemljišta oglašena u prethodno navedenim  rednim brojevima  ( 1., 2. i 3. ) ovog natječaja utvrđuju se na strani onih natjecatelja kojima isto ima služiti za proširenje okućnica uz dokaz prilaganjem gruntovnih i katastarskih podloga vlastitih nekretnina u izvorniku-kopije katastarskog plana i izvadaka iz zemljišnih knjiga.

  1. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uži lokalitet „Pridol“, k.č. br. 3093/3, pašnjak površine 47 čhv ili 169 m2 upisana u z.k. ul. 4833 k.o. Novi za proširenje okućnice ili formiranje gradilišta, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 9.244,30 Eura uz jamčevinu od 925,00 Eura.

Posebni uvjeti natječaja za zemljište oglašeno pod prethodno navedenim rednim brojem 4. natječaja utvrđuje se na strani onih natjecatelja kojima isto ima služiti za proširenje okućnica ili formiranje gradilišta uz dokaz prilaganjem gruntovnih i katastarskih podloga vlastitih nekretnina u izvorniku-kopije katastarskog plana i izvadaka iz zemljišnih knjiga.

  1. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uža lokacija Prisika koje se sastoji od:

             5.1.  16/126 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 16277/2, gradilište površine 126 m2 upisana u z.k. ul. 28 k.o. Novi,  što iznosi  16 m2 zemljišta, za proširenje okućnice, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 920,00 €ura, uz jamčevinu od 92,00 eura,

            5.2.  27/133 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 3204/1, cesta površine 133 m2 upisana u z.k. ul. 3997 k.o. Novi, što iznosi 27 m2 zemljišta, za proširenje okućnice , po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 1.552,00 Eura, uz jamčevinu od 156,00 Eura.

  1. građevinsko zemljište u Klenovici, uža lokacija „Grabići“, k.č. br. 3499/418, gradilište površine 33 čhv ili 119 m2, upisana u z.k. ul. 791-833 k.o. Ledenice, za proširenje okućnice, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 9.950,00 Eura, uz jamčevinu od 995,00 Eura,
  2. građevinsko zemljište u Klenovici, uža lokacija ulica Vinodolska 33/151613 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 3379/99, prirodno neplodno zemljište površine 151.613 m2, upisana u z.k. ul. 6510 k.o. Ledenice za proširenje okućnice, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 2.656,00 Eura, uz jamčevinu od 270,00 Eura.

 Posebni uvjeti natječaja  za zemljišta oglašena u prethodne tri  redna broja sa podbrojevima (5.1., 5.2., 6. i 7. ) ovog natječaja utvrđuju se na strani onih natjecatelja kojima isto ima služiti za proširenje okućnica uz dokaz prilaganjem gruntovnih i katastarskih podloga vlastitih nekretnina u izvorniku-kopije katastarskog plana i izvadaka iz zemljišnih knjiga, te Prijedloga parcelacije izrađenog po geodetskom stručnjaku iz ureda ovlaštene geodetske tvrtke.

  1. građevinsko zemljište u Povilama, uži lokalitet „Dugno“, 157/323 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 3281/8, put površine 323 m2 upisana u z.k. ul. 2753 k.o. Ledenice za formiranje gradilišta, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 11.272,00 Eura uz jamčevinu od 1.128,00 Eura

 Posebni uvjeti natječaja  za zemljište oglašeno u prethodno navedenom rednom broju 8. ovog natječaja utvrđuju se na strani onih natjecatelja kojima isto ima služiti za formiranje gradilišta uz dokaz prilaganjem gruntovnih i katastarskih podloga vlastitih nekretnina u izvorniku-kopije katastarskog plana i izvadaka iz zemljišnih knjiga, te Prijedloga parcelacije izrađenog po geodetskom stručnjaku iz ureda ovlaštene geodetske tvrtke.

 

Ponude se predaju zaključno sa 31.srpnja 2 023. godine, ( ponedjeljak) u radne dane unutar radnog vremena od 07,00 -14,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

Sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i  prostorno planiranje, na tel. 051/554-360 (Stošić) i na broj 051/554-372 (Tomić), svakog radnog dana od 08,00-14, 00 sati.

 

Tekst Natječaja

Ispravak Natječaja

Skip to content