Novosti


Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski i izvješće

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Grad Novi Vinodolski

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13), Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 24/14 i 32/14) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se 

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Grada Novi Vinodolski

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski započinje 15.5.2015. godine i završava  29.5.2015. godine.

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.

Tekstualni dio Prijedloga plana dostupan je tijekom javne rasprave i na web stranici Grada Novi Vinodolski: www.novi-vinodolski.hr (Prostorni planovi).

Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se 15. svibnja 2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 10,00 sati .

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski ili upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

PRIJEDLOG PLANA:

Sažetak za javnost
Obrazloženje Plana
PROVEDBENE ODREDBE

Uvid u kartografske prikaze je moguć samo u analognom obliku u prostoru Gradske vijećnice.

U skladu sa člankom 102. Zakona o prostornom uređenju, objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi:

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
Skip to content