Novosti


OBJAVA BIRAČIMA ZA PREDSJEDNIČKE IZBORE

Sukladno dopisu Ministarstva uprave Klasa: 013-01/14-01/98; Urbroj: 515-03-01-02/1-14-3 od 24. studenog 2014. godine na web stranicama Grada Novog Vinodolskog postavljena je Objava biračima vezana na raspisivanje izbora za Predsjednika Republike Hrvatske  i uputa o uvidu u registar birača na području Primorsko-goranske županije, a koje su, inače,  objavljene na internetskim stranicama Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, kako bi bile dostupne građanima.

OBJAVA BIRAČIMA

 

 

UVID U REGISTAR BIRAČA

Birači s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, na slijedećim mjestima:

Birači gradova Rijeke, Bakra, Kastva, Kraljevice i općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo mogu izvršiti uvid u registar birača u Službi za opću upravu – Rijeka, Riva 10, soba 120, I kat, a dobiti informacije na telefon 354-443, 354-445 od 8,30 do 15,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: [email protected][email protected]

Birači Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Crikvenica, Preradovićeva 6, a dobiti informacije na telefon 354-414 od 7,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: [email protected]  

Birači Grada Čabra mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Čabar, Zaobilaznica 1, a dobiti informacije na telefon 354-629 od 7,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: [email protected]

Birači Grada Delnica i općina Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Skrad i Ravna Gora mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Delnice, Trg 138. brigade HV 4, a dobiti informacije na telefon 354-637 od 7,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte,      e-mail adresa: [email protected]  

Birači Grada Krka i općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Krk, Bana Jelačića 5, a dobiti informacije na telefon 354-345 od 7,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: [email protected]  

Birači Grada Malog Lošinja i Grada Cresa mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, a dobiti informacije na telefon 354-658 od 7,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: [email protected]  

Birači Grada Opatije i općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Opatija, M. Tita 8, a dobiti informacije na telefon 354-674 od 8,30 do 15,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: [email protected]  

Birači Grada Raba i Općine Lopar mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Rab, Trg Municipium Arba 2, a dobiti informacije na telefon 354-607 od 7,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: [email protected]   

Birači Grada Vrbovskog mogu izvršiti uvid u registar birača u Matičnom uredu Vrbovsko, Dobra 4, a dobiti informacije na telefon 354-623 od 7,30 do 14,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adresa: [email protected]  

Uvid u registar birača može se izvršiti do 17. prosinca 2014. godine, svakim radnim danom od ponedjeljka do petka te u subotu 13. prosinca 2014. godine od 08 do 14 sati.

Skip to content