Novosti


Objavljen natječaj: Podmjera 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, provedba tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Opći cilj natječaja je dodjela sredstava mladim poljoprivrednicimakako bi lakše pokrenuli svoje poslovanje.

 Prihvatljivi prijavitelji   su mladi poljoprivrednici koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu stariji od 18, a mlađi od 40 godina, koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/ odgovorna osoba u:

 a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,

 b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

 c) trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

d) zadruzi registriranoj za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

 Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

 – kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

 – kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva,

 – kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta,

 – kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

 – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

 – uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

 –  građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

 – stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,

 – operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 Iznos bespovratnih sredstava je 10.000.000 eura. Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine: isplata prve rate u iznosu od 30% ukupno odobrene javne potpore, isplata druge rate u iznosu od 50% nakon tri mjeseca, isplata treće rate u iznosu od 20% nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu i stjecanja stručnih znanja i vještina ukoliko iste nije imao prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.

 Rok za popunjavanje i podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći od 05. listopada 2015. i traje do 23. prosinca 2015. godine.

 

Za sva pitanja možete se obratiti Lokalnoj akcijskoj grupi „Vinodol“, Bribir 46a, Bribir, telefon: +385 51 248 503.

 

 

 

 

Skip to content