Novosti


OGLAS – REFERENT/KOMUNALNI REDAR: I. izvješće povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/20-30/1

Urbroj: 2107/02-07-20-4

Novi Vinodolski, dana 12. lipnja 2020. godine

 

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Temeljem Odluke pročelnika UO za komunalni sustav i prostorno planiranje, a uz suglasnost gradonačelnika od 28. svibnja 2020. godine, raspisan je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent – komunalni redar – 1 izvršitelj- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca, koji je objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Grada dana 29. svibnja 2020. godine.

Podnesene su dvije (2) prijave u roku i to:

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski
  • Prijava pravovremena, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane oglasom
  1. MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka
  • Prijava pravovremena, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane oglasom

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatima pod točkama 1. i 2. provesti dana 17. lipnja 2020. s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan će se s kandidatima, ako za pismeni dio provjere znanja ostvare najmanje 50 % bodova, provesti intervju.

 POVJERENSTVO:

  1. Dijana Knez, predsjednik, v.r.
  2. Tomislav Cvitković,član, v.r.
  3. Domagoj Kalanj, član,v.r.

 

I. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa
Skip to content