Novosti


ORKANSKA BURA I POLARNA HLADNOĆA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG PRIČINILE ZNATNE ŠTETE

ORKANSKA BURA POTOPILA DESET BARKI U NOVOM VINODOLSKOM, KLENOVICI. VATROGASCI DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA NOVOG VINODOLSKOG INTERVENIRALI VIŠE OD ČETRDESET PUTA NA SANIRANJU POŽARA DIMNJAKA, ŠTETA NA KROVOVIMA TE U DOPREMANJU HRANE I VODE DO NEPRISTUPAČNIH DOMAĆINSTAVA U ZALEĐU NOVOG VINODOLSKOG. CESTE U ZALEĐU NOVOG VINODOLSKOG SU PROHODNE.

Skip to content