Novosti


Potpisani ugovori o dodjeli stipendija učenicima i studentima

28.11.2008. u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog u 12 sati gradonačelnik Oleg Butković, dipl.ing. potpisati će Ugovore o stipendiranju nadarenih učenika i studenata Grada Novog Vinodolskog.

Za školsku/akademsku 2008./2009. godinu dodijeljeno je 40 stipendija darovitim učenicima i studentima, te 20 socijalnih stipendija. Stipendisti će dobivati mjesečni iznos od 800,00 kuna za studente, odnosno 600,00 kuna za učenike. Zaključak o dodjeli stipendija darovitim učenicima i studentima donijelo je Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, dok su socijalne stipendije dodijeljene temeljem Rješenja Ureda Grada.

Sanacija kanalizacije i izrada slivnika i rešetki oborinske odvodnje na javnim površinama

Velika napučenost u ljetnim mjesecima te nekontrolirana apartmanizacija i mehanički prirast preopterećuju fekalnu odvodnju, pa uslijed neispravnosti kolektora i dubinskog odvoda dolazi do onečišćenja mora, što je još jedan negativni čimbenik plaži koja tada ne odgovara potrebnim sanitarnim uvjetima. Kanalizacijsku mrežu treba izgraditi u cijelom mjestu.

Skip to content