Novosti


POZIV UDRUGAMA: Sufinanciranje programa i projekata udruga

Grad Novi Vinodolski objavio je dana 2. siječnja 2018. godine javne natječaje za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Raspisana su 4 natječaja, i to:

  • Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu
  • Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture Grada Novi Vinodolski za 2018.g.
  • Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2018.g
  • Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom za 2018.g.

Grad Novi Vinodolski poziva sve udruge koje svojim programskim djelatnostima odgovaraju kriterijima iz natječaja, te predstavljaju interes za opće dobro, da podnesu prijavu na natječaj, kako bi mogli konkurirati za sufinanciranje svojih programa i projekata. Natječaji su otvoreni do 3. veljače 2018. godine, izuzev natječaja za predlaganje manifestacija koji je otvoren dok se ne iskoriste predviđena sredstva.

Za financiranje programa i projekata udruga iz športa i tehničke kulture namijenjeno je ukupno 750.000,00 kuna. Udruge u kulturi imaju pravo na 270.000,00 kuna, dok udruge iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja imaju planirana sredstva u iznosu od 210.000,00 kuna. Za održavanje manifestacija predviđeno je ukupno 90.000,00 kuna (50.000,00 kuna za manifestacije u sportu, te 40.000,00 kuna za manifestacije u kulturi).

Sva natječajna dokumentacija, uz detaljne upute prijaviteljima, objavljena je na službenoj web – stranici Grada Novog Vinodolskog (www.novi-vinodolski.hr/natjecaji-za-financiranje).

Za sve informacije, te dodatne upute slobodno se obratite na:

GRAD NOVI VINODOLSKI

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

tel: 051/554-352

e-mail: [email protected]

Skip to content