Novosti


Urbanistički plan uređenja kampa Kozica – UPU 25

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održanoj 26. veljače 2009. godine donijeta je Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja kampa Kozica. Odluka je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 8/09. Na veliko zadovoljstvo učenika, za vrijeme nastave začula se sirena koja je označila opasnost od požara, a učenici su disciplinirano napustili školske prostorije. DVD Novi, Postrojba iz Crikvenice i vatrogasna mladež DVD-a Novi (koja je ujedno trostruki prvak županije i čiji članovi polaze ili su polazili ovu osnovnu školu); podijelili su tijekom prezentacije učenicima i nastavnicima OŠ Ivana Mažuranića, koji su sudjelovali u vježbi uputstva za preventivnu zaštitu građana i postupci u slučaju požara, eksplozije ili nesreće. Vježba je demonstrirana na igralištu za male sportove, te predstavlja jednu u nizu aktivnosti vatrogasaca u mjesecu zaštite od požara

Skip to content