Novosti


GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2017. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD NOVI VINODOLSKI

GRADONAČELNIK

 

KLASA:400-02/16-20/17

URBROJ:2107/02-04-17-2

Novi Vinodolski, 2.  siječnja  2017. godine

 

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te članka 12. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), Grad Novi Vinodolski objavljuje

 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2017. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI

 

Godišnji plan izrađen je sukladno Programu javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2017. godinu, Programu javnih potreba u kulturi za 2017. godinu, Programu socijalne i zdravstvene skrbi za 2017. godinu te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Novom Vinodolskom.

 

Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2017. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti i Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog.

 

Iznosom od 1.320.00,00  kuna iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog planira se financirati i sufinancirati više od 40 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: sporta i tehničke kulture, kulture, sportskih manifestacija, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, promicanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, prevencije i borbe protiv svih oblika ovisnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za opće dobro.

 

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

 

                                                                                ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

                                                                  KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA

                                                                                          Velimir Piškulić, oec., v.r.

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2017. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI
Godišnji_plan_natječaja_za_financiranje_udruga_u_2017_g._Grad_Novi_Vinodolski (tablica)

 

Skip to content