Novosti


Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec. raspisuje
Skip to content