Novosti


Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Domagoj Kalanj, dipl. ing. građ. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto:
Savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo
– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

1.Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo

2. Obavijest i upute vezane uz provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto: Savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo

3. Obrazac Izjave o nepostojanju zapreke temeljem čl. 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 68/08, 61/11, 4/18 i 112/19)

Skip to content